Researcher Papers Engagement News Quotes
Robert Grosse 1 0 3 6
Markus Sperandio 1 0 1 5
Wei Zhang 26 0 0 0
Yu Zhang 20 0 0 0
Yan Li 16 0 3 0
Jing Li 16 0 0 0
Wei Wang 16 0 3 0
Yi Zhang 14 0 0 0
Wei Liu 11 1 0 0
Yan Wang 9 0 2 0