Researcher Papers Engagement News Quotes
Hong Li 6 0 0 0
Wei Zhao 6 0 12 0
Ping Wang 6 0 0 0
Ying Zhou 5 0 0 0
Ning Zhang 3 0 0 0
Le Zhang 3 0 0 0
Wataru Yamagami 3 0 0 0
Rui Hua 3 0 0 0
Guoying Wang 3 0 0 0
Juliana Zimmermann 2 0 0 0