Researcher Papers Engagement News Quotes
Amanda M Perak 1 8 13 5
Kai-Hsiang Chuang 2 0 1 3
Michael A Grandner 1 8 13 2
Ruth Plackett 2 0 1 1
Yu Zhang 20 0 0 0
Ying Wang 16 0 0 0
Wei Wang 16 0 3 0
Yu Wang 13 0 0 0
Jing Zhang 12 1 1 0
Kai Wang 11 0 0 0